HAKKIMIZDA
Vadi Mühendislik, çevre politikalarını doğaya ve insana saygılı çözümler üretmek, gelişen teknolojiyi ve yenilikleri yakından izleyerek sektöre bu konuda katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana hep, "Günümüzde ve Gelecekte Yaşanılabilir Bir Çevre" anlayışını benimsemiş , ufkunu genişleterek, sürekli kendini yenilemiştir.
Vadi Mühendislik olarak ; Müşterilerimiz, çalışanlarımız, komşularımız ve bizimle birlikte çalışanlar ile her konuda istişare etmekte onları dinlemekte ve taleplerine samimi cevaplar vermekteyiz. Çalıştığımız sektörlerde standartları yükseltebilmek amacıyla ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve yasa belirleyici mercilerle işbirliği yapmaktayız.
VADİ Mühendislik olarak yürüteceğimiz Mühendislik Hizmetlerini sektörel deneyimimizle birleştirerek büyük bir sorumluluk ve kalite anlayışı içinde yerine getirdiğimizi belirtir, saygılar sunarız.

ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Vadi Mühendislik; hedef ve stratejileri doğrultusunda teknik ve ekonomik olanakların elverdiği ölçüde aşağıdaki çevre politikası ilkelerini benimsemiştir.
Çevresel amaç ve hedefleri periyodik olarak belirlemek, gerçekleştirmek ve gözden geçirmek suretiyle sürekli iyileştirmek.
Çevresel amaç ve hedefleri periyodik olarak belirlemek, gerçekleştirme ve gözden geçirmek suretiyle sürekli iyileştirmek.
Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek atık miktarını azaltmak.
Çevresel duyarlılığı; Vadi bünyesindeki çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi eğiterek ve enetleyerek artırmak.
Hizmetlerimizde çevreye duyarlı ve geliştirilmiş uygun teknolojileri kullanarak kirliliğin önlenmesini sağlamak.
Çalışmalarımızda daha az çevresel etkiye sahip, daha az yakıt tüketen,daha az gürültülü ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanmak.
Küresel kaynakların tüketimini azaltmak ve enerji tasarrufunu sağlamak.

PRENSİPLERİMİZ

Vadi Mühendislik; topluma ve çevreye saygılı, sürekli iyileşme ve gelişimi hedefleyerek verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde saygın, güvenilir ve lider bir şirket olmaya çalışmaktadır. Vadi Mühendislik prensiplerinde;

Çözüm üretmek
Şeffaflık
İnsana ve Çevreye Saygı
Dürüstlük
Güvenilirlik
Rekabetçilik
Mükemmeliyet
Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu

Vadi Kültürü olarak belirlediği değerlerini dikkatle uygulamaktadır.